Uluslararası Sürdürebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Amaçları

 

a) Mikro ve makro düzeyde sürdürülebilir büyüme, kalkınma, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilgi üretmek, araştırma ve uygulama yapmak,

b) Sürdürülebilirliğin bir bilim olarak gelişmesi ve uygulamada yaygınlaşmasını sağlama amacıyla faaliyette bulunmak,

c) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda Üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerden yararlanarak teknoloji üretme, geliştirme, mal ve hizmet üretme yoluyla Türkiye’nin bilimsel, teknolojik, kültürel alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak,

ç) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda eğitim, öğretim vermek, sertifika programları açmak ve yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, derecelendirme ve akreditasyon yapmak, analiz, Ar-Ge ve proje desteği sağlamak ve benzeri yollarla Üniversiteye kaynak yaratmak,

d) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yapmak, yapılmasını teşvik etmek, kolaylaştırmak,

e) Toplumun bütün kesimlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalıkoluşturmak, sürdürebilirlik bilincinin yükselmesi, benimsenmesi ve uygulamaya yansımasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunmak,

f) Sürdürebilirlikle ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası kurum, kuruluş ve araştırmacılar ile iş birliği yapmak,

g) Merkezin olanakları, vizyonu, stratejileri ve amacı çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

HIZLI ERİŞİM