Müdürün Mesajı

Picture 2.png (1.29 MB)

Bireyden kainata, ölçeği ne olursa olsun bir sistemin entropisini azaltmak, başka bir deyişle onu sürdürülebilir kılmak insanoğlu ve onun kurduğu medeniyetler için her zaman önemli olmuştur. Bunu başaramayan toplumlar tarihteki yerini alırken, fakat yaşam mücadelerini de kaybederek, silinip gitmişlerdir.

Bu gün geldiğimiz noktada sürdürülebilirlik arayışları ve önemi küresel ölçekte ve çok farklı düzlemlerde gündem oluşturmakta, sadece akademisyen ve araştırmacıların değil aynı zamanda siyasetin ve bürokrasinin, hatta özel sektör girişimci ekosistemin de ilgi odağı haline gelmiştir.

ICS olarak, sürdürülebilirliğin sağlanması bağlamında yaşanan sorunların çözümünde, “sürdürülebilirlik arayışçılarının” bir paydaşı olarak; ihtiyaç duyulan araştırmaları yaparak bilgi üretimin gerçekleştirmek ve elde ettiğimiz bilgiyi paydaşlarımızla paylaşmak en önemli nosyonumuzdur.

Bu kapsamda, yaşanabilir, yani sürdürülebilir bir toplumun inşasında, siz değerli paydaşlarımız katkı ve desteği ile çok daha güzel çalışmalara imza atarak, yaşadığımız gezegeni daha sürdürülebilir kılma gayretimizi pekiştirmiş olacağımıza olan inancımız da tamdır.

 

Doç. Dr. İmam Bakır KANLI

ICS Müdürü


Bu sayfa Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 23.03.2021 13:48:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM