2. İşletme Tarihi Konferansı

lk kez 1927 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda kendine özgü bir çalışma alanı olarak ortaya çıkan işletme ve yönetim tarihi önemli bir geçmişe sahiptir.   Özellikle 1960’lı yıllarda farklı bakış açılarına dayalı olarak hızla gelişen bu alanda kurumsal tarih incelemelerinden girişimcilik örneklerine, yönetim ve örgüt kuramlarının evriminden örgütlerin sosyal, ekonomik ve politik çevreyle  olan ilişkilerine dek çok geniş bir yelpazeye yayılmış; birbirinden farklı araştırmalar yapılmış ve pek çok eser üretilmiştir.

Günümüzde ise, "Academy of Management"ın ana ilgi konularından biri olarak kabul edilen işletmecilik ve yönetim tarihine giderek artan bir ilgi duyulmaktadır. 1994 yılında kurulan "European Business History Association" (EBHA)'nın yirmi yılı aşkın bir süredir Avrupa’da işletme ve yönetim alanının gelişimine ilgi duyan araştırmacıları ortak bir platformda buluşturan kongreler düzenlemesi, farklı ülkelerde bu alanda çalışan akademisyenleri de özendirmiş ve bir araya getirmiştir.

Söz konusu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bu konuya duyulan heyecan ve motivasyonla ilk konferans İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 50. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 9 Nisan 2018 tarihinde düzenlenmiştir. Bu alana ilgi duyan ve çalışmalar yürüten birçok araştırmacıyı bir araya getiren ve ilgiyle izlenen bu konferans, pek çok akademisyene kucak açmış, bilimsel tartışmaların yapılmasına olanak sağlamıştır.

Karşılıklı bilimsel tartışma, anlatım ve iletişim ortamına öncülük eden ilk konferans, 14 farklı üniversiteden 29 akademisyen, 6 tartışmacı ve 150'den fazla katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Konferans sonunda yapılan kapanış oturumunda konferansın "İşletme Tarihi Konferansı" adı altında devam ettirilmesi ve ikinci konferansın Marmara Üniversitesi'nce yapılması kararlaştırılmıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılacak "II. İşletme Tarihi Konferansı", 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Marmara Üniversitesi'nin Tarihi Yarımada'daki tarihi Sultanahmet Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir.

http://itk19.etkinlik.marmara.edu.tr/


Bu sayfa Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 18.03.2020 17:20:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM