Vizyonumuz

Sürdürülebilirlik alanında inovasyona dayalı akademik ve teknik faaliyette bulunan, bölgemizin ve hinterlandının en önemli ve etkin araştırma merkezlerinden biri olmak, bu bağlamda; toplumsal, kültürel, siyasi, iktisadi ve ekolojik problemlere, disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretecek model ya da projeler geliştirmek ve sürdürülebilirlik üzerine çalışan; akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, merkez ve yerel yönetimler ile uluslararası kurum ve kuruluşlara sinerji sağlayan bölgesel bir akademik forum olmaktır.


Bu sayfa Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 05.03.2021 21:58:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM