Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Danışmanları

Proje Danışmanları: 

Prof. Dr. Aykut Berber (İstanbul Universitesi, İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. Esra Nemli Çalışkan (İstanbul Universitesi)

Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt (Trakya Üniversitesi, İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. Semra Mazlum Cerit (Marmara Üniveristesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Prof. Dr. Senem Besler (Eskişehir Anadolu Üniveristesi, İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat (Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği)

Doç. Dr. Aslıhan Kerç (Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği )

Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi)

Yard. Doç. Dr. Esra Yüksel (Marmara Üniveristesi, İktisat Fakültesi)

Yard. Doç. Dr. Murat Onuk (Yeditepe Üniversitesi, İşletme Fakültesi)

Dr. Baha Kuban (MURCIR İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi)

Aybar Karacay (Proje Yönetici Elektrik ve Elektronik Mühendisi)

İbrahim Erden (Enerjisa)

 

Bu sayfa Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 31.10.2016 17:30:57 tarihinde güncellenmiştir.